اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سینما شیرین آبادان به روزگار رونق خود بازمی‌گردد؟