مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …خریدار ضایعات کامپیوتریدرب اکاردئونی چوبی - درب اکاردئونی …ترخیص کالا بازرگانی احدی

پرداخت پاداش دلاری دو ورزشکار دوومیدانی
پاداش ارزی امیر مرادی و شاهین مهردلان به آنها پرداخت شد. به گزارش ایسنا، با پیگیری  فدراسیون دوومیدانی پاداش ارزی امیر مرادی و شاهین مهردلان به آنها پرداخت شد. این پاداش‌ها که برای امیر مرادی مبلغ ۳۰۰۰ دلار و برای شاهین مهردلان ۵۰۰ دلار بود به واسطه شرکت این دو قهرمان در رقابت های جایزه بزرگ آسیا به آنها تعلق گرفته است که بعد از یک سال و نیم و با رایزنی‌های فدراسیون با کنفدراسیون دوومیدانی آسیا به آنها پرداخت شد. امیر مرادی در رقابت های جایزه بزرگ آسیا دو مقام قهرمانی در ماده ۸۰۰ متر و شاهین مهردلان یک مقام سومی در ماده پرتاب وزنه به دست آورده بودند. انتهای پیام‌