جک قیچی تشخیص رنگآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …چیلر تراکمی + فنکویل ** بازدید …فروشگاه مهان ، عمده فروشی و خرده …

آخرین سخنرانی روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران
رئیس جمهور یادآور شد: در روزهای آغازین دولت یازدهم امید در کشور موج می‌زد. به گزارش ایسنا، حسن روحانی در نشست با مدیران ارشد دولت اظهار کرد: خداوند بزرگ را سپاسگذارم که آخرین روز مسئولیت را هم توانستیم آغاز کنیم و ان‌شاءالله به پایان می رسانیم. فرار و نشیب این چند ساله فراوان بود. معاون اول و وزرای محترم بخش هایی از این فراز و نشیب را بیان کردند. وی ادامه داد: در روزهای آغازین دولت یازدهم امید در کشور موج می‌زد. تدبیر در سایه امید آسان تر از تدبیر در تحریم و جنگ و سختی‌ها است. امید آن زمان را در بازار ایران و افکار عمومی جهان مشاهده می کردیم. وی ادامه داد:  در آن امید بود که کار بزرگی به ثمر نشست. مثالی می زنم به جز مذاکرات هسته ای که ببینید افکار عمومی جهان به ایران چگونه نگاه می کردند. رئیس جمهور گفت: پیشنهاد دادم قطعنامه‌ای را تحت عنوان جهان عاری از خشونت و افراطی گری تصویب شود که به اتفاق آرای اعضا، بدون مخالفت تصویب شد. این نظر دنیا نسبت به ایران بود. اینجا که این جناح و آن جناح نیست. قطعنامه رئیس جمهور ایران به اتفاق آرا به تصویب می رسد. وی افزود: در شرایط ایران هم این امیدواری مشاهده می شد. ارز روند نزولی پیدا کرد. رئیس بانک مرکزی اصرار می کرد قیمت ارز بالاتر از آن چیزی چیزی که در بازار است بخرید. ادامه دارد