برگزاری نشست
ایسنا/مازندران دبیر نشست های امنیت غذایی مازندران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی مازندران، گفت: سومین نشست از سلسله نشست‌های امنیت غذایی با عنوان "امنیت غذایی و نوسانات اقتصادی" امروز برگزار می شود. عبداله درزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه چالش های پیش روی سیاستگذاران برای تامین غذای مردم زیاد است لذا باید فکری اساسی برای آن شود. وی افزود: برخی از منابع تامین غذا همانند آب و خاک محدود و یا تهی شده اند و از سوی دیگر چالش های زیست محیطی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است که اثر منفی این محدودیت ها را افزایش داده است. وی به افزایش جمعیت، افزایش نیاز و کاهش منابع اشاره کرد و گفت: این عوامل باعث شد تا سیاستگذاران امنیت غذایی برایشان اهمیت زیادی پیدا کند. دبیر نشست امنیت غذایی تصریح کرد: خوداتکایی در تامین غذا و ارتباط درست با کشورها جهت تامین غذا می تواند ما را قدرتمندتر کند. درزی ادامه داد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران که یک دانشگاه تخصصی است اقدام به ایجاد ساختار دبیرخانه امنیت غذایی نمود و امروز سومین نشست برگزار می شود. وی در تکمیل سخنان خود گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه امنیت غذایی، تاثیر پذیری آن از نوسانات اقتصادی هست که متاسفانه شرایط نامطلوبی را به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر ایجاد می کند و بناست در این نشست، دلایل این وابستگی و راهکارهای کاهش اثرپذیری امنیت غذایی از این نوسانات مورد بحث و بررسی قرار بگیره وی افزود: اعضای امروز نشست دکتر محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،دکتر علی کیانی راد: رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی،دکتر سید مجتبی مجاوریان: مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریو دبیر نشست: دکتر عبداله درزی هستند. انتهای پیام