سرپرستان دو معاونت جهاد دانشگاهی تعیین شدند

سرپرستان دو معاونت جهاد دانشگاهی تعیین شدند
رییس جهاد دانشگاهی در احکامی جداگانه معاون پشتیبانی و مدیریت منابع و سرپرستان "معاونت هماهنگی و امور مجلس" و "معاونت فرهنگی" این نهاد را منصوب کرد. به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی در احکام جداگانه "دکتر مهدی باصولی" را برای مدت دو سال به عنوان معاون پشتیبانی و مدیریت منابع، "دکتر عیسی علیزاده" را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس و "دکتر جمال رحیمیان" را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی این نهاد منصوب کرد. در بخشی از حکم معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی آمده است: 《انتظار دارد تمامی مساعی خویش را به منظور توسعه و ارتقای بیش از پیش فعالیت های پشتیبانی جهاددانشگاهی و همچنین هدایت، برنامه ریزی و نظارت بر کلیه فعالیت های مالی و اداری جهاددانشگاهی به کار ببندید.》 دکتر باصولی پیش از این به عنوان معاون معاونت هماهنگی و امور مجلس و همچنین سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع مشغول فعالیت بود. در بخشی از حکم دکتر طیبی برای سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس این نهاد نیز آمده است:《 امید است انتظار دارد تمام مساعی خویش را در جهت هماهنگی، توسعه و نظارت بر امور واحدها، پژوهشکده‌ها، مراکز و سازمان‌های جهاد دانشگاهی به کار ببندید.》 در بخشی از حکم دکتر علیزاده که پیش از این به عنوان معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی فعالیت داشت، نیز آمده است: 《امید است با اتکال به خداوند متعال و با همفکری و همکاری جهادگران عزیز در آن حوزه و امکانات و تجربیات موجود در انجام وظایف تعیین شده موفق و موید باشید.》 دکتر جمال رحیمیان نیز پیش از این به عنوان معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران مشغول به کار بود. رییس جهاد دانشگاهی در نامه‌هایی جداگانه از تلاش‌های دکتر مهدی باصولی در مدت زمان فعالیت به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس و دکتر عیسی علیزاده به عنوان معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تقدیر و تشکر کرد. انتهای پیام