اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازدید از انبارها و اموال تملیکی استان گیلان در دستور کار است
ایسنا/گیلان معاون هیئت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی گفت: جدا از بازدید رسمی از انبارهای گمرک آستارا، بازدید از انبارها و اموال سازمان تملیکی در حسن رود، بندرانزلی و لولمان استان گیلان در دستور کار نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی قرار دارد. سید محمد سادات ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: هیئت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی که متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نماینده دیوان محاسبات و نمایندگان وزیر اقتصاد و دارایی است، طبق اساسنامه سازمان اموال تملیکی وظایف مهمی دارند. وی با اشاره به اهمیت قانونی این وظایف و ماده ۲۳ اساسنامه سازمان اموال تملیکی افزود: نظارت مستمر بر عملیات سازمان و حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات مورد عمل از جمله وظایف مهمی است که نمایندگان ناظر در این هیئت برعهده دارند. سادات ابراهیمی با بیان اینکه مطالعه روش های کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آنها از جمله دیگر این وظایف است گفت: توفیقی شد تا این هیئت از اموال تحویلی به این سازمان در انبارهای اداره کل گمرک مرزی آستارا در شمال غربی استان گیلان بازدید بعمل آورد. معاون هیئت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی، با اشاره به بازدید نمایندگان قوه قضاییه از انبارها و اموال سازمان تملیکی در  حسن رود، بندرانزلی و لولمان استان گیلان، اظهار کرد: پس از این بازدیدها با همکاری ریاست کل دادگستری گیلان و دادستان استان، جلسه مشترک و مفصلی با تمامی دستگاه های مرتبط با سازمان اموال تملیکی در استان گیلان خواهیم داشت. وی خاطرنشان کرد: خلاصه بازدید ها را در آن جلسه مطرح خواهیم کرد و تصمیم گیری های لازم انجام خواهد شد. سادات ابراهیمی تصریح کرد: نتایج این بازدیدها نیز به صورت گزارش به وزیر اقتصاد و دارایی وسایر اعضا مجمع عمومی سازمان اموال تملیکی و مدیرعامل سازمان ارسال خواهد شد. انتهای پیام