اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برای بعضی ها مرغ همسایه غاز است
ما حق داریم به تک تک مسئولین کشور انتقاد کنیم، درب انتقاد همیشه باز است، اما حق نداریم طوری قضاوت و انتقاد کنیم که کل یک نهاد رسمی کشور را زیر سوال ببریم. به گزارش ایسنا، احسان عبادی، فعال فضای مجازی در یادداشتی نوشت: وقتی می بینم رئیس قوه قضائیه بدون هیچ ملاحظه کاری و پارتی بازی، شخصا دستور به بررسی پرونده فرزندان معاون اول خودش را میدهد، به سلامت این نظام و مسئولین که رهبری عزیز بارها و بارها آن را گفت، بیشتر ایمان میاورم. کسی منکر ضعفها و فسادها در برخی افراد قوه قضا و دیگر نهادهای کشور نیست، هست و وجود دارد، اما به قول رهبری اکثریت مسئولین این کشور پاکدست و خوب هستند. بارها گفتم ما حق داریم به تک تک مسئولین کشور انتقاد کنیم، درب انتقاد همیشه باز است، اما حق نداریم طوری قضاوت کنیم و انتقاد کنیم که کل یک نهاد رسمی کشور را زیر سوال ببریم. ما به ضد فساد بودن آقای اژه‌ای ایمان داشتیم، با این کار ایمانمان به ایشان بیشتر هم شد، اما این به معنای ایراد نداشتن ایشان و قوه قضا نیست. این قضیه نشان داد معاون اول قوه هم ضد فساد است و بدون هیچ دخالتی اجازه دستگیری و بازجویی فرزندانش را داده است. فقط کافی بود در یک کشور خارجی این حرکت رخ دهد، همه می گفتند بیا و ببین که چقدر کشورشان عالی است و ضد فساد و... اما گویا برای بعضی ها مرغ همسایه غاز است. ای کاش افرادی هم که فقط بدی دیدن را بلد هستند، این موارد را هم ببینند و تشکر کنند، رهبری در ۱۴ خرداد سال قبل یکی از وظایف انقلابی ها را تشکر از مسئولین زحمتکش عنوان کردن. بله! انتهای پیام