هشدار اتحادیه اروپا نسبت به فروپاشی اتیوپی

هشدار اتحادیه اروپا نسبت به فروپاشی اتیوپی
اتحادیه اروپا نسبت به فروپاشی اتیوپی در صورت عدم رسیدن به توافق آتش بس هشدار داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، اتحادیه اروپا هشدار داد، درصورتی که مذاکرات برای پایان نزاع در تیگرای اتیوپی به آتش بس منجر نشود، این کشور با خطر فروپاشی مواجه می‌شود. هشدار اتحادیه اروپا همزمان با نگرانی آمریکا از اوضاع اتیوپی است. آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌هایی علیه اتیوپی به دلیل شکست در پایان دادن به خشونت در منطقه تیگرای را بررسی می‌کنند. انتهای پیام