اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بیمارستان فیروزآبادی؛ داستان یک «وقف» ۹۰ ساله