اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تهیه پیش نویس «قانون حفاظت از تنوع زیستی» در دستور کار محیط زیست
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست خلاهای قانونی فراوان در حوزه محیط زیست طبیعی را به عنوان یکی از چالش های اساسی یاد کرد و گفت: این معاونت برای رفع خلاهای قانونی در گسترش بوم گردی و قرق های اختصاصی در تلاش است و مقرر شده، پیش نویس«قانون حفاظت از تنوع زیستی» برای نظر خواهی قبل از تدوین منتشر شود. به گزارش ایسنا حسن اکبری در جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان تشکل‌های محیط زیستی با اشاره به ضرورت مشارکت‌های مردمی در حفاظت و مدیریت مناطق و تعمیم تجارب موفق به‌خصوص در تعامل با شکارچیان به کل کشور تاکید کرد و گفت: توجه به زیرساخت‌های قانونی مشارکت، ساختار و ظرفیت سازمان حفاظت محیط زیست برای تعامل و همکاری با تشکل‌های محیط زیستی ضروری است. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیست سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تدوین و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلند مدت برای حفاظت از مناطق و تنوع زیستی اظهارکرد: استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌ها در حفاظت محیط زیست جزو برنامه‌های اساسی این معاونت است. وی خلاهای قانونی فراوان در حوزه محیط زیست طبیعی را  به عنوان یکی از چالش‌های اساسی این حوزه یاد کرد و گفت: این معاونت برای رفع خلاهای قانونی در گسترش بوم‌گردی و قرق‌های اختصاصی  در تلاش است و مقرر شده  پیش نویس «قانون حفاظت از تنوع زیستی» برای نظر خواهی، قبل از تدوین منتشر شود.  معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیست سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به تلاش‌های این معاونت برای حل ارتباطات بین‌المللی، ورود جدی و متفاوت به ارزیابی پروژه‌های توسعه ای، رفع برخی معضلات محیط زیست از جمله شکارپرندگان در فریدونکنار، تشکیل کمیته‌ها، کارگروه‌ها و افزایش مشارکت‌های مردمی با هدف گسترش حفاظت از عرصه‌های محیط زیست، توسعه قرق‌های اختصاصی، افزایش مناطق حفاظت شده، برگشت منافع اقتصادی پروژه‌های حفاظتی به اعضای جوامع محلی و استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌ها و کارشناسان، شفاف‌سازی فرایند تدوین برنامه‌ها و پروژه‌ها، مدیریت گونه‌های مهاجم و بیماری‌های حیات وحش اشاره کرد. در ادامه این نشست سید ابوالقاسم موسوی- مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسوولیت اجتماعی - در این نشست با تاکید بر اهمیت تشکل‌های محیط زیستی به عنوان تسهیل‌گران خبره در مدیریت امور محیط زیستی کشور اظهار کرد: باید با تعامل، مشورت و برنامه‌ریزی مناسب فعالیت آن‌ها را تسهیل کرد.  موسوی تاکید کرد: به منظور اجرایی شدن پیشنهادهای  مطرح شده در این جلسه چند اولویت اساسی در چارچوب کارگروه‌های تخصصی با همکاری دفاتر تخصصی معاونت محیط زیست طبیعی، مشارکت‌های مردمی و مسئوولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان تشکل‌ها پیگیری می‌شود. لزوم اصلاح قوانین چالش برانگیز همچنین اقتدار- مدیر کل دفتر امور مناطق و زیستگاه‌ها سازمان حفاظت محیط زیست -  اصلاح قوانین مرتبط با پروژه‌های توسعه که حفاظت و مدیریت مناطق را دچار چالش می کند، ضروری دانست. تقویت ارتباط سمن ها با دبیرخانه کنوانسیون محمد مدادی - مدیر کل دفتر موزه و تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست - نیز بر پیگیری موضوع ارتباط سمن‌ها با دبیرخانه کنوانسیون و تسهیل حضور فعال اعضای تشکل‌ها در کمیته‌ها و کارگروه‌های مربوط به‌خصوص کمیته «آموزش و دانش سنتی» تاکید کرد. لزوم تبیین ماهیت و مفهوم مشارکت و اتخاذ رویکرد نوین الموتی - دبیرشورای هماهنگی تشکل‌های مردم نهاد - نیز ضرورت تعامل با واحدهای تخصصی را یادآور شد و گفت: با توجه به این که بیشترین آسیب موجود در محیط زیست ایران در بخش محیط طبیعی است، تبیین ماهیت و مفهوم مشارکت و اتخاذ رویکرد نوین برای این موضوع همچنین تعیین سازوکارهای مشارکتی و همکاری تشکل‌ها با سازمان‌های مردم نهاد یک ضرورت است. در ادامه مدیران واعضای تشکل های محیط زیستی که به نمایندگی از تشکل ها حضور پیدا کرده بودند، بر لزوم تعمیم تجارب موفق حفاظت مشارکتی و قرق‌های اختصاصی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، تبیین مفهومی مشارکت و تفاوت حفاظت مشارکتی با مدیریت مشارکتی، طراحی و تصویب ساز وکارها و قوانین لازم، تدوین دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و گام‌های عملیاتی برای گسترش مدیریت مشارکتی در برنامه‌های حفاظتی اکوسیستم‌ها، توجه به بهره‌برداری پایدار از منابع توسط جوامع محلی، آموزش شکارچیان و مدیریت درست باغ وحش‌ها و مقابله با مافیای حیات وحش تاکید کردند.  همچنین در این نشست برای همکاری در اجرای برنامه‌های آموزشی و مشارکتی اعلام آمادگی و بر لزوم توجه به اثرات پروژه‌های توسعه به جوامع محلی و تدوین برنامه‌های مشارکتی برای نقش جوامع محلی در تمامی فرایندهای مربوط به تدوین، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه، ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده مطلوب از ظرفیت تشکل‌ها، بهره‌گیری از سمن‌ها برای ایفای تعهدات بین‌المللی سازمان، توجه به دانش بومی برای استفاده در برنامه‌های حفاظتی، ضرورت برنامه‌ریزی برای مشارکت فعال در اجلاس‌های بین‌المللی محیط زیست و تسهیل حضور سمن‌ها در این اجلاس، پیگیری برگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست و حضور فعالانه در اجلاس بین المللی تنوع زیستی تاکید کردند.  از دیگر موارد مورد توجه و تاکید تشکل‌ها می توان به لزوم شفاف‌سازی تمامی روندهای مشارکتی، ضرورت برگزاری نشست‌های مشورتی با مدیران و کارشناسان سازمان برای تبادل اطلاعات و دریافت راهکارهای اجرایی از تشکل‌ها، استفاده مطلوب از ظرفیت‌های دیدبانی و مطالبه‌گری تشکل‌ها، تسهیل فعالیت تشکل‌ها از طریق بستر سازی قانونی و رفع موانع، ضرورت تغییر رویکرد دولت به حوزه محیط زیست و فعالیت تشکل‌ها، ضرورت ایجاد ارتباط فعالانه با نهادهای فرابخشی و ارگان‌های حاکمیتی، یرنامه‌ریزی برای اجرای ماده ۲۹ قانون احکام دائمی کشور، ضرورت توجه مناسب به آموزش برای گسترش مشارکت مردم، طراحی سازوکارهای حضور و مشارکت تشکل‌ها و جوامع محلی در طراحی و اجرای پروژه‌های توسعه اشاره کرد.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان تشکل‌ها خاطرنشان کردند که اصلاح فرایند تدوین بخش مشارکت در طرح‌های مدیریت مناطق توسط مهندسین مشاور و تدوین دستورالعمل مناسب برای آن، تعامل و همکاری مطلوب با سازمان جنگل‌ها و مراتع برای اجرای درست برنامه‌های حفاظت مشارکتی، تقویت ساز وکارهای نظارتی سازمان، عضویت تشکل‌ها در شوراها و کمیته‌های استانی و ملی به خصوص شورای برنامه‌ریزی استان، استفاده از تسهیلگران حرفه‌ای و نخبگان دانشگاهی و طراحی سازوکارهای تامین مالی پایدار برای طرح‌های حفاظت مشارکتی باید در دستور کار قرار گیرد.  انتهای پیام