اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افزایش ۶۲۲ میلیون متر مکعبی حجم ورودی آب به سدهای خوزستان
ایسنا/خوزستان معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: پس از بارش روزهای اخیر در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۶ دی ماه، ۶۲۲ میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سدهای استان شد. علی شهبازی اظهار کرد: پس از بارش روزهای اخیر در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۶ دی ماه، ۶۲۲ میلیون متر مکعب آب وارد مخازن سدهای استان شد که از این میزان ۵۶۹ میلیون مترمکعب آن ذخیره شد. وی افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، تنها ۱۵ درصد حجم مفید مخازن سدهای استان تکمیل شده است و حجم مفید مخازن قابل استفاده یک هزار و ۹۶۶ میلیون متر مکعب است. به گزارش ایسنا به نقل از سازمان آب و برق خوزستان، وی به نقش سدها در تسکین سیلاب‌ها و جلوگیری از بروز خسارت‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: سیلاب با دبی لحظه‌ای ۲۰۹۲ متر مکعب در ثانیه در سد دز، سیلاب با دبی لحظه‌ای ۱۳۶۸ متر مکعب در ثانیه در سد مارون، سیلاب با دبی لحظه‌ای ۲۲۰۰ متر مکعب در ثانیه در سد گتوند علیا و سیلاب با دبی لحظه‌ای ۲۲۰۰ متر مکعب در ثانیه در سد کرخه تسکین یافته و مانع از بروز خسارت به پایین دست شد. انتهای پیام