سرپرست مرکز آموزش‌های تخصصی زبان های خارجی جهاد دانشگاهی استان قم معارفه شد
ایسنا/قم سرپرست مرکز آموزش های تخصصی زبان های خارجی جهاد دانشگاهی واحد استان قم منصوب شد. دکتر محمد حیدری، رئیس جهاددانشگاهی استان قم، طی مراسمی ضمن قدردانی از زحمات مهدی بافرانی در مدت تصدی مدیریت مرکز زبان های خارجی جهاد دانشگاهی واحد استان قم سوده بنایی را به عنوان سرپرست این مرکز منصوب کرد. در حکم انتصاب سرپرست جدید مرکز زبان های خارجی جهاد دانشگاهی استان قم آمده است: خواهر گرامی سرکار خانم سوده بنایی بدین­وسیله سرکارعالی به عنوان "سرپرست مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره ۴ (زبانهای خارجی)" جهاددانشگاهی واحد استان قم منصوب می‌­شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره­گیری از حداکثر توان، ضمن استفاده از تجربیات خود و تمامی ظرفیت‌های موجود در آن مرکز، شاهد فعالیت، پیشرفت و توسعه آن مرکز باشیم. همچنین انتظار می‌رود موارد زیر در مدت مسئولیت سرکار عالی محقق شده و گزارش تمام فعالیت‌های انجام شده در موعد مقرر ارسال گردد. - تسلط به مباحث آموزشی، دوره ها و سرفصل های آموزشی - سازماندهی و ساماندهی نیروی انسانی و امورات مرکز - افزایش فراگیران و درآمد مرکز - توسعه کمی و کیفی استانداردهای آموزش - تعاملات و ارتباطات موثر مرکز با مجموعه آموزش، فراگیران، همکاران، اساتید و ... - رصد و پایش مستمر وضعیت مرکز (رشد فراگیر، درآمد، درصد دوره‌های عمومی به تخصصی، نگهداشت فراگیر، توسعه آموزش‌های الکترونیک و...) و ارائه گزارش - نظارت مستمر بر فعالیت مرکز، عملکرد کارکنان و اساتید ... - برنامه ریزی فعالیت مرکز به صورت سالانه و فصلی انتهای پیام