اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

احقاق حقوق شکات و مالباختگان اولویت دستگاه قضا در پرونده‌های کثیرالشاکی محسوب می‌شود