جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024


۱۴۰۱/۱۱/۲۰ / /
احقاق حقوق شکات و مالباختگان اولویت دستگاه قضا در پرونده‌های کثیرالشاکی محسوب می‌شود
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه قطار مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره «تحول و تعالی» توقف‌ناپذیر است، اسامی تعدادی از پرونده‌های مهم جرایم اقتصادی کثیرالشاکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: حدود ۱۸۰۶ مورد پرونده کثیرالشاکی در دادگستری استان تهران، مطرح رسیدگی است که حدود ۱۲۰۰ مورد از آن‌ها با تعداد حدود ۳۸۶ هزار نفر مالباخته و شاکی در دادگستری تهران در حال رسیدگی است.