فروش ویژه دستگاه تصفیه آبداروخانه اینترنتی داروبیارترخیص کالا بازرگانی احدیچگونه بدون نگرانی خرید کنیم ؟

تبعات شعارهای یارانه ای نامزدهای ریاست جمهوری/ احتمال پرداخت یارانه جامانده ها تا یک ماه دیگر
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در رابطه با شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری برای پرداخت یارانه های با مبالغ بالا گفت که هیچ کسی نمی تواند به طور خودسر مبلغ یارانه را افزایش  یا کاهش دهد و باید مجوزهای قانونی برای آن صادر شده باشد. از سویی آیا کاندیداها وعده های انتخاباتی خود را برای یارانه نقدی بررسی و تبعات و منابع آن را پیش بینی کرده اند؟ به گزارش ایسنا، امید حاجتی امروز شنبه در نشستی خبری در رابطه با وضعیت ثبت نام جاماندگان از یارانه نقدی و شرایط موجود منابع و مصارف یارانه ها توضیحاتی ارائه کرد و پاسخگوی سوال خبرنگاران بود. افزایش یارانه مجوز می خواهد با توجه به شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری برای افزایش مبلغ یارانه نقدی به ۴۵۰ هزار تومان و یا در مواردی چند برابر شدن یارانه دهک های پایین این موضوع از رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها مورد سوال قرار گرفت که لازمه این میزان افزایش چه آثاری را با خود به همراه خواهد داشت که او در پاسخ به ایسنا توضیح داد که تمام پرداخت ها در سازمان هدفمندی یارانه ها به موجب قانون مصوب و تبصره آن در قانون بودجه انجام می شود و هیچ کسی به صورت خودسر نمی تواند مبلغ یارانه نقدی را افزایش یا کاهش دهد. بنابراین هر وعده درباره ی پرداخت یارانه نقدی باید مجوز قانونی داشته و به تصویب مجلس رسیده باشد. وی با بیان این که در حال حاضر یک چهارم از کل مصارف هدفمندی به پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی اختصاص دارد گفت: بنابراین اگر قرار باشد یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یابد باید حداقل ۲ و نیم برابر مصارف فعلی منابع وجود داشته باشد و در تبصره ۱۴ پیش بینی شود. حاجتی با اشاره به این که در تامین منابع جهت افزایش مبلغ یارانه نقدی باید به چند موردتوجه داشت افزود:  باید قیمت حامل های انرژی افزایش یابد که یا از محل صادرات فرآوردهای نفتی است که آن در دست ما نیست و باید قیمت جهانی رشدکند و یا این که قیمت فرآورده ها در داخل کشور افزایش یابد. رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها ادامه دارد: در کنار افزایش مبلغ حامل های انرژی باید برخی از یارانه ها که  جنبه حمایتی دارند نیز حذف شود تا بتوان منابع را برای افزایش مبلغ یارانه های نقدی تامین کرد. وی با بیان این که بنابراین اعلام اعداد بالا برای پرداخت یارانه امکان پذیر است و پرداخت آن را هم می توان انجام داد گفت: اما مساله اینجاست که باید چند مورد بررسی شود. اول ایجاد منابع دوم آثار آن در رفاه و تولید و دیگری مجوزهای قانونی لازم. در این حالت کاندیداهای ریاست جمهوری باید اعلام کنند که آیا تبعات سیاسی و اجتماعی این نوع از افزایش مبالغ یارانه نقدی را پیش بینی کرده اند یا خیر؟  ادامه دارد