دستگاه بسته بندیچراغ لب پله روکار mcrآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …ارائه خدمات ترجمه

انتشار خبری عجیب توسط فدراسیون شطرنج
فدراسیون شطرنج ایران خبر انتشار یافته از سوی فدراسیون جهانی را طور دیگر جلوه داد! به گزارش ایسنا، فدراسیون شطرنج که به تازگی با رئیس فدراسیون جدید اداره می شود در صفحه رسمی خود خبر عجیبی را منتشر کرد و خبر فدراسیون جهانی را طور دیگر جلوه داد! فدراسیون شطرنج در این خبر آورده است: "سارا سادات خادم الشریعه بانوی اول شطرنج کشورمان در بین ۱۰ بازیکن برتر جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت. " خبر منتشر شده توسط فدراسیون شطرنج ایران خبر منتشر شده توسط فدراسیون شطرنج ایران این خبر درحالی منتشر شد که فدراسیون جهانی موضوع دیگری را بازتاب داده بود اما فدراسیون شطرنج این خبر را طور دیگری جلوه داده است.  فدراسیون جهانی شطرنج در این خبر خود ۱۰ بازیکن برتر مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ را معرفی کرده و بیان دارد که هفت بازیکن برتر جهان هم در این رقابت ها دست به مهره خواهند شد. علاوه بر این فدراسیون جهانی شطرنج، عکس ۱۰ بازیکن برتر این رقابت ها را به تصویر کشیده است و این بدین معنی نیست که فدراسیون جهانی ۱۰ بازیکن برتر جهان را در سال ۲۰۲۱ معرفی کرده است!  هو یفان بانوی اول شطرنج جهان بوده که در این لیست نام او دیده نمی شود. اگر این لیست مخصوص ۱۰ بازیکن برتر جهان باشد چرا نام بهترین شطرنج باز خانم در این لیست نیامده است؟ بانوی اول شطرنج ایران اکنون با ریتینگ ۲۴۹۴ در رده ۱۴ جهان قرار دارد و انتشار این خبر از سوی فدراسیون ایران ابهام برانگیز است. خبر منتشر شده توسط فدراسیون جهانی شطرنج انتهای پیام