بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …سررسید اروپایی 1400 | سالنامه اروپایی …سالنامه نوبت دهی | سررسید پزشکی …سررسید اختصاصی | سررسید اختصاصی …

برنامه‌های درسی جمعه (2 خرداد) شبکه‌های آموزش و چهار
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه 2 خرداد ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد. به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعه 2 خرداد ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش متوسطه دوره اول: ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩ ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه٨ ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه٧ ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه٩ دوره ابتدایی: ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی ونگارش پایه چهارم ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه هاو پیام های آسمانی پایه پنجم ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم متوسطه دوم: ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس حسابان١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضی٢ پایه١١ رشته علوم تجربی ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها شبکه ۴: ساعت٧ تا ٧:٢۵ دانش فنی پایه-مسایل مربوط به سطح و حجم - پایه١٠- رشته ساختمان - شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه١٠- رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ رنگ های پوششی-پایه ١٢ - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای و پایه١١ رشته تزییات داخلی چوبی کاردانش ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای -شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی٢-پایه١١- مشترک بین شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠برنامه نویس تراشCNC -پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ - پایه١١- رشته ادبیات و ‌علوم انسانی ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ معاصر -پایه١١- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس فلسفه٢ پایه ١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی آموزش داده خواهد شد. انتهای پیام