مشاوره تلفنی روانشناسیهارد 600گیگ / HDD HP 600GB SAS …تعمیرات گاوصندوق-خدمات گاوصندوق …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

لزوم به کارگیری همه ذینفعان برای موفقیت در اجرای طرح کاپ
رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم بکارگیری همه ذینفعان به ویژه رسانه‌ها در جهت فرهنگ سازی و رسیدن به موفقیت در طرح کاپ تاکید کرد. به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در آیین رونمایی سامانه صورت وضعیت الکترونیکی و اپلیکیشن‌های جمع آوری و تفکیک پسماند و همچنین آغاز اجرای طرح کاپ گفت: در بحث چشم انداز شهر هوشمند که از ابتدای دوره پنجم مطرح بوده، در قالب سامانه یک پارچه تهران من امروز به طرح کاپ رسیدیم و در این طرح نیز شاهد راه اندازی اپلیکیشن‌های جمع آوری و بحث صورت وضعیت الکترونیک هستیم. وی افزود: البته این موارد موضوعات داخلی شهرداری تهران هستند و به شهروندان ربطی ندارد. عملیاتی که شهرداری به صورت کلی در نحوه صورت وضعیت انجام داده تا این کار به شکل بهتری انجام شود. هاشمی ادامه داد: باید از مجموعه شهرداری تهران تشکر کرد که یکی از گامهای مهم اجرای طرح جامع پسماند شهر تهران را برداشته و این نرم افزار گام مهمی است که بتوانیم سیستم پسماند در شهر تهران را ارزیابی کنیم. وی تاکید کرد: در حال حاضر جمع آوری و تفکیک پسماند در تهران مناسب نیست، مخازن روباز هستند و دسترسی به آنها امکان پذیر است که این موضوع به عنوان یک نقطه ضعف محسوب می شود. در دنیا دسترسی به پسماند از سالها پیش از عده‌ای گرفته شده اما در شهر تهران این گونه نیست. علاوه بر این بوی نامطبوع موجب نارضایتی شهروندان شده و بعضا فضا را غیر بهداشتی می کند؛ لذا امیدواریم تدبیر اساسی برای این معضل اندیشیده شود. هاشمی اظهار کرد: از سوی دیگر، طرح جامع پسماند شهر تهران دسترسی و ایجاد مافیای زباله برای استفاده از پسماند خشک را تقویت می کند افرادی که طمع زیادی برای دسترسی به این زباله ها دارند تا سود بیشتری کنند که بعضا از کودکان کار نیز بهره می گیرند که باید به این موضوع به صورت جدی پرداخته شود. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع دفن با حجم زیاد زباله اشاره کرد و افزود: در طرح کاپ باید مشخص شود که هدف کاهش دفن پسماند است یا کاهش تولید پسماند؟ ما در موضوع حل مشکل ترافیک ابتدا باید کاهش سفر را محقق کنیم و در حوزه پسماند نیز باید ابتدا کاهش تولید پسماند را به عنوان هدف درنظر داشته باشیم. وی افزود: نظام جامع پسماند باید همانند کشورهای پیشرفته، کاهش پسماند در خانوار و کاهش پسماند ساخت و سازها را دنبال کند. باید تفکیک از مبداء و کاهش دفن پسماند به عنوان هدف های بعدی پیگیری شود و در نهایت موضوع امحاء و تولید کمپوست و انرژی مد نظر قرار گیرد. بی تردید برای اجرای صحیح این نیازها باید خط قرمزهایی تعریف کنیم که بدون تحقق آنها دسترسی به موفقیت امکان پذیر نیست. هاشمی تاکید کرد: نخست حاکم بودن اصل رقابت دراجرای این طرح است تا به نقطه ای نرسیم که مافیای دیگری در طرح کاپ تشکیل شود. لذا مسیر اجرای این طرح باید شفاف باشد و دوم هم  بحث جسارت و ریسک پذیری در اجرای طرح است. نگرانی هایی برای مشارکت و پذیرش شهروندان وجود دارد که باید فرهنگ سازی لازم انجام شود و ممکن است در این مسیر اجرای طرح با مشکلاتی روبرو باشد. به گفته وی، در نهایت بکارگیری همه ذینفعان به ویژه رسانه ها در این طرح مهم است. فضای مجازی و دستگاههای انتظامی و اجرایی برای موفقیت طرح باید ارتباط حرفه ای با یکدیگر داشته باشند. به گزارش ایسنا، آرش حسینی میلانی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای شهرداری تهران برای اجرای این طرح به عنوان حرکت مهم محیط زیستی افزود: طبق تکالیف وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست این حرکت انجام شده است و در گام نخست خروجی اولیه در این طرح مورد استناد قرار گرفته؛ اما هوشمند سازی مخازن که نیازمند سرمایه گذاری زیادی است باید با کمک شهردار تهران به پیش برود. عزم و اراده و توان لازم در سازمان مدیریت پسماند فاوای شهرداری تهران و مناطق 22 گانه شکل گرفته و اختیاراتی باید کسب می‌شد که انجام شده و همگی گام موثری در این حوزه است. وی ادامه داد: بحث پذیرش این فرایند مهم توسط شهروندان برای تفکیک از مبداء نیازمند کار فرهنگی بزرگی است که امروز در تهران ظرفیت‌های خوبی برای این کار فرهنگی همانند شورایاری ها ایجاد شده که می توانند در این امر یاری رسان باشند. حسینی تاکید کرد: پذیرش اجتماعی دراین طرح بسیار مهم است و امیدواریم تخصیص بودجه برای ادامه اجرای این طرح نیز به صورت ماهانه و منظم انجام شود. انتهای پیام