تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …ناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …قیمت توری لوزی (اکسپندد متال)تردمیل اصل تایوان

ویدئو / نخاله‌های ساختمانی، پسماندهای فراموش شده
رکود بازار ساخت و ساز و مسکن بعد از سال‌های ۹۰-۹۱ باعث شد تولید نخاله‌های ساختمانی در استان تهران کمی کاهش پیدا کند. پیش از آن میزان نخاله‌ای که در استان تهران جابجا می‌شد، به جز مواردی که به صورت غیرقانونی تخلیه می‌شدند، ۶۳ هزار تن در روز بود که از سال ۹۱ به بعد این رقم به ۴۰ هزار تن در استان تهران رسید. در حال حاضر سهم شهر تهران از این رقم حدود ۳۵ هزار تن است. در حال حاضر فقط ۲۰ درصد از نخاله‌های تولیدی در استان تهران امکان بازیافت دارند. دریافت 29 MB تصویربردار: امیرحسین شهسواری/ گوینده: سارا سبزی