اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه فرهنگی در اجرای برنامه‌های اوقات فراغت
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به منظور افزایش هرچه بیشتر نشاط اجتماعی در جامعه خواستار ایجاد مدیریت یکپارچه فرهنگی در اجرای برنامه های اوقات فراغت شد. به گزارش ایسنا، معدنی پور در جلسه بررسی روند چگونگی اجرای برنامه‌های اوقات فراغت با سازمانهای شهرداری تهران با بیان اینکه متولی اصلی برنامه های فرهنگی و اجتماعی اوقات فراغت شهروندی معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری تهران است، گفت: بر اساس وظایف محوله،  سایر سازمانها، شرکت‌ها و ادارات کل شهرداری تهران نیز چه در حوزه پرسنلی و چه در حوزه شهروندی برای فصل تابستان و اوقات فراغت می بایست پیش‌بینی های لازم را داشته باشند. وی ادامه داد: امسال بعد از دو سال تعطیلی برنامه‌های فراغتی و تفریحی، بسیاری از شهروندان طالب استفاده از برنامه‌های اوقات فراغت شهرداری هستند و حتما امسال خیل عظیمی از مردم از برنامه‌ها استقبال خواهند کرد که این خود یک فرصت و ظرفیت بزرگی را در اختیار مدیریت شهری قرار می‌دهد تا با ارائه برنامه‌های پربار سطح نشاط اجتماعی در جامعه را ارتقاء ببخشد. این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت‌های برگزاری جلسات مشترک مابین سازمانها و شرکت‌های شهرداری تهران درخصوص اوقات فراغت گفت: این دست از نشست ها زمینه ساز افزایش هم افزایی به منظور استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر است تا موانعی همچون بودجه و امکانات نتواند مانع از تحقق اجرای برنامه ها شود.  معدنی پور بیان کرد: در کنار برنامه ریزی برای شهروندان، توجه به اوقات فراغت پرسنل و خانواده هایشان بسیار مهم است چرا که توجه به رفاه و تفریح پرسنل و خانواده‌های آنها کیفیت انجام وظایف محوله را ارتقاء خواهد داد و این موضوع برای هر سازمانی نوعی سرمایه گذاری محسوب شده و زمینه ساز افزایش بهره وری و بهتر شدن روحیه و انگیزه کارکنان خواهد شد. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش مربوط به اوقات فراغت سازمان‌های حاضر در جلسه بر توجه ویژه به رفاهیات و تفریحات و اوقات فراغت پرسنل و خانواده هایشان در سازمانها تاکید کرد و گفت: برای بالا رفتن کیفیت برنامه ها و استفاده بهینه از منابع دراختیار سازمان‌ها برای اوقات فراغت پرسنل، خانواده های پرسنل و شهروندان، لازم است که  هم افزایی بین سازمانی صورت پذیرد و سازمان‌ها از ظرفیت های دراختیار خود و با هماهنگی هم به اجرای طرح های مشترک بپردازند.  وی در ادامه بر ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه فرهنگی در اجرای برنامه های اوقات فراغت تاکید کرد و گفت: برای برنامه ریزی صحیح در اجرای ماموریت ها می بایست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران با نیازسنجی و پژوهش‌های موضوعی، حوزه های مختلف شهرداری را در هدفگذاریها جهت برنامه ریزی کاربردی و تاثیرگذار کمک کرده و با سنجش اثربخشی برنامه‌ها،  باعث ارتفاءکیفیت برنامه ها گردند. در خصوص اوقات فراغت و تفریحات نیز مرکز مطالعات می بایست ضمن رصد وضع موجود، مسیر رسیدن به وضعیت مطلوب را تحقیق و پژوهش کند و نتایج پژوهش‌ها جهت بر نامه ریزی مناسب به سازمان‌ها ارائه شود تا از این طریق برنامه ها با توجه به نیازهای روز جامعه به مرحله اجرا درآید. انتهای پیام