ویدئو / ایران عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد
در پایان بیست و یکمین نشست سران «سازمان همکاری شانگهای»، ایران به عنوان نهمین کشور عضو اصلی این سازمان شد. این نشست روز جمعه در «دوشنبه» - پایتخت تاجیکستان – برگزار شد و سران هشت عضو اصلی این سازمان، جایگاه ایران را از عضو ناظر به عضو اصلی تبدیل کردند. سازمان همکاری شانگهای یک بلوک اقتصادی- امنیتی و یکی از بزگترین سازمان های فرامنطقه ای و بین المللی جهان است که در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد. دریافت 13 MB