بسته های آموزشیترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرفروش انواع تایل و کاشی بین کابینتی …برس سیمی

بالاترین ضریب اثربخشی به یک مجله دانشگاه آزاد رسید
مجله دانشگاه آزاد واحد شهر قدس در رتبه بندی گزارش استنادی مجلات (Journal Citation Reports) موفق به کسب بالاترین امتیاز در میان مجلات ایرانی حاضر در این رتبه بندی شد. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش استنادی مجلات (Journal Citation Reports) که هر سال در ماه ژوئن توسط پایگاه اطلاعاتی WOS منتشر می شود، مجله Journal of Nanostructure in Chemistry وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس موفق به کسب ضریب اثربخشی ۴.۷۷ شده است. براساس لیست JCR ۲۰۱۹، تعداد ۴۲ مجله از ایران دارای ضریب اثربخشی هستند که مجله Journal of Nanostructure in Chemistry یا (JNSC) موفق به کسب بالاترین ضریب اثربخشی در بین مجلات ایرانی شده است. مجله JNSC از سال ۲۰۱۰ شروع به فعالیت کرد و از سال ۲۰۱۲ توسط ناشر بین المللی Springer به مدیر مسوولی دکتر امید مرادی منتشر شد و محققانی از کشورهای ایران، ایتالیا، چین، استرالیا، امریکا، فلاند، اسپانیا، هند، برزیل، مکزیک و کره جنوبی عضو هیئت تحریریه آن هستند. در لیست JCR ۲۰۱۹، یکصد و سه (۱۰۳) حوزه موضوعی "علوم فناوری و نانو تکنولوژی" (Nanoscience & Nanotechnology) وجود دارد که مجله JNSC براساس معیار ضریب اثربخشی موفق به کسب جایگاه چهل و پنجم شده است. بر اساس آیین‌نامه حمایت تشویقی ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقالات فناوری نانوی چاپ شده در مجلهJNSC در صورت تایید در کمیته علمی ستاد نانو، مبلغ ۱۰ میلیون ریال حمایت تشویقی تعلق می‌گیرد. انتهای پیام