اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت خود را موظف می‌داند به مشکلات و مطالبات جامعه پرستاری رسیدگی کند