دوزینگ پمپ .مترینگ پمپنمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …فنر های پیچشی و فنر فرمدارفروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …

کاهش و کنترل سیلاب شهری از طریق مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز
ایسنا/لرستان عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: کاهش یا کنترل سیلاب شهری تنها از طریق مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز امکان‌پذیر است. رضا چمن‌پیرا در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص علل وقوع سیلاب‌های شهری اظهار کرد: مسائل و مشکلات سیلاب شهری عمدتا مربوط به مناطق بالادست یا همان حوضه‌های آبخیز است. وی ادامه داد: تخریب جنگلها و مراتع به طور اخص و از بین بردن پوشش گیاهی سطح زمین بطور اعم در مناطق مرتفع و کوهستانی از طریق تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی به کشاورزی، مسکونی و صنعتی، به شکل بی‌رویه و غیر اصولی سبب عدم نفوذ آب در زمین شده و باعث تمرکز آب و تشدید رواناب می‌شود.  عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان اضافه کرد: همچنین، عوامل مذکور موجب افزایش بار رسوبی و مواد معلق موجود در آب شده و انرژی تخریبی سیلاب را به طور تصاعدی افزایش می دهد. چمن‌پیرا بیان کرد: بی‌توجهی به آبخیزداری شهری و عدم بکارگیری متخصصین و مشاورین رشته‌های آبخیرداری در شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوطه، به منظور رفع گره‌های موجود در آبگذره‌ها،کانال‌ها و ساماندهی رودخانه‌ها، سبب طغیان آب به سمت معابر و خیابان‌ها شده که انواع خسارت‌های جانی و مالی را به بار می‌آورد. این استادیار پژوهشی تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان بیان کرد: کاهش یا کنترل سیلاب شهری تنها از طریق مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز امکان‌پذیر است. انتهای پیام