اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آنچه در عملیات «والفجر 8 » گذشت