آموزش ۳۲ رشته فنی و حرفه‌ای به زندانیان لرستان
ایسنا/لرستان مدیرکل زندان‌های لرستان گفت: ۳۲ رشته فنی و حرفه‌ای به زندانیان استان آموزش داده می‌شود. عبدالمجید کشوری اظهار کرد: با همکاری و تعامل سازمان فنی و حرفه‌ای بیش از ۳۲ رشته در حال آموزش بوده که برخی از رشته‌ها به سمت درآمدزایی رفته است. وی ادامه داد: علاوه بر اینکه زندانی آموزش را می‌بیند به سمت درآمدزایی و اشتغال نیز پیش می‌رویم. کشوری عنوان کرد: از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کردیم و بیش از ۸۰ درصد زندانیان محکوم ما در داخل زندان به حرفه آموزی مشغول شدند که این باعث شده کسانی که توانمند می‌شوند نرخ بازگشت به زندان تقریباً صفر می‌شود. انتهای پیام