کاشت مو طبیعیهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …تیرچه پیش تنیده تهران bpicoآموزش زبان چینی شرق تهران

بررسی «تروریسم رسانه‌ای» در یک کتاب
کتاب «تروریسم رسانه‌ای؛ کژکارکردهای شبکه‌های اجتماعی» نوشته حجت‌الله عباسی (پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه) منتشر می‌شود.  به گزارش ایسنا، این کتاب که توسط انتشارات سروش منتشر خواهد شد، در ۱۰ فصل نگاشه شده و به موضوعاتی چون مفهوم‌شناسی حوزه تروریسم رسانه‌ای، نظریه‌ها و استراتژی‌های شبکه‌های اجتماعی، پارادایم فناوری اطلاعات و ارتباطات، مبانی نظری تروریسم رسانه‌ای و... پرداخته است. حجت‌الله عباسی با تاکید بر ضرورت پرداختن به مساله تروریسم رسانه‌ای گفت: جهان با ظهور نسل‌های سه‌گانه وب شاهد تحولات بنیادین رسانه‌ای از جمله تکوین رسانه‌های اجتماعی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی است. این شبکه‌ها مظهر خشم و امید هستند، از یک سو امیدزا هستند و درهای زیادی را به سوی دمکراسی، آزادی بیان، حقوق شهروندی و آزادی اطلاعات می‌گشایند و از سوی دیگر بستری برای ابراز خشم و مقاومت مدنی صداهای خاموش محسوب می‌شوند. او ظهور، ترویج خصومت و خشونت را نتیجه طلوع فرهنگ‌های ستیزه‌جو در جامعه شبکه‌ای دانست و بیان کرد: طلوع فرهنگ‌های ستیزه‌جو در جامعه شبکه‌ای، کنشگری عقلانی را به ورطه تردید افکنده و از موضعی افراطی روش‌های مداراجویانه را به کنار نهاده و خصومت و خشونت را ترویج کرده است. با زایل شدن فرایند دروازه‌بانی اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی، مخاطره در کنشگری اجتماعی به شدت تقلیل ‌یافته و عصر جدیدی برای ظهور گفتمان‌های با هویت مقاومت و گفتمان‌های ضدقدرت در این شبکه‌ها آغاز شده است. نسل نوپدید تروریسم از توانمندی رسانه‌ها و قابلیت شبکه‌های اجتماعی برای پیشبرد اهداف و آمال خود بهره می‌گیرد. این پژوهشگر رسانه با اشاره به استفاده شبکه‌های اجتماعی توسط گروه‌های تروریستی برای دستیابی به «اهداف نامشروع» گفت: شواهد و قرائن موید آن است که در ۱۵ سال اخیر گروه‌های تروریستی از جمله داعش برای دستیابی به اهداف نامشروع خود از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توئیتر برای برنامه‌ریزی، جذب و سازماندهی و آموزش نیروها، هدایت و رهبری، کنترل و نظارت عوامل، پشتیبانی عملیات‌ها و اقدامات تروریستی و تبلیغات و اطلاع‌رسانی بهره می‌گیرد. عباسی افزود: اهداف گروه‌های تروریستی در این شبکه‌ها مشتمل بر جلب توجه، کسب مشروعیت و مقبولیت، هویت‌سازی، اعلام موجودیت و کسب قدرت است. همچنین مزیت‌های این شبکه‌ها شامل مخاطبان جهانی، دسترسی آسان، قدرت شبکه، سرعت زیاد، ارتباطات منعطف و ارزان است. او در ادامه با اشاره به فصل‌های مختلف کتاب گفت: این کتاب در ۱۰ فصل تدوین شده است. فصل یک به «مفهوم‌شناسی حوزه تروریسم رسانه‌ای» از جمله تعریف تروریسم، گونه‌شناسی تروریسم، و مفاهیم رسانه‌ای مانند رسانه‌های جمعی، رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی پرداخته است. در فصل دو با عنوان «نظریه‌ها و استراتژی‌های شبکه‌های اجتماعی» با ۱۰ نظریه مرتبط با شبکه‌های اجتماعی آشنا می‌شوید. در فصل سه با عنوان «پارادایم فناوری اطلاعات و ارتباطات» سیر تحول وسایل ارتباط جمعی، ظهور جامعه شبکه‌ای، ظهور رسانه‌های اجتماعی و ظهور شبکه‌های اجتماعی مدنظر قرار گرفته است. عباسی «مبانی نظری تروریسم رسانه‌ای» را موضوع فصل چهار عنوان کرد و ادامه داد: این فصل به تبیین اختصاص یافته و درباره نسبت تروریسم و رسانه‌های جمعی، تروریسم و شبکه‌های اجتماعی، و همچنین تروریسم فیسبوکی و تروریسم توئیتری بحث کرده است. در فصل پنج با اهمیت شبکه‌های اجتماعی و کارکردهای آنان برای تروریسم آشنا می‌شوید. فصل شش به تبیین چالش‌ها و راهبردهای رویارویی با تروریسم رسانه‌ای پرداخته است. در فصل هفت درباره ظهور، خاستگاه و مبانی ایدئولوژیک گروه تروریستی داعش و تحلیل نمونه‌هایی از عملیات‌های تروریستی این گروه اطلاعاتی ارائه شده است. او افزود: در فصل‌های هشت و ۹ به رویکرد گروه داعش در شبکه‌های اجتماعی(فیسبوک و توئیتر) و راهبردهای مقابله با چالش‌های این گروه از دیدگاه استادان و متخصصان رسانه‌های اجتماعی و علوم ارتباطات پرداخته شده است. محوری‌ترین بحث و در عین حال جدیدترین موضوع فصل ۱۰ کتاب است که با عنوان «مدل دروازه‌بانی خودگزین شبکه» متضمن نظریه‌ای جدید در باب شبکه‌های اجتماعی است و در آن استراتژی‌ها و راهکارهای مقابله با چالش‌های تروریسم رسانه‌ای در این شبکه‌ها بیان شده است.  این مدرس دانشگاه با اشاره به چالش‌های ناشی از تروریسم رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفت: این چالش‌ها موارد زیادی را در بر می‌گیرند و در این راستا می‌توان به مواردی مانند تضعیف حاکمیت ملی، تهدید امنیت ملی، کسب قدرت نامشروع، امنیتی شدن فضای جامعه، دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومیتی، ایجاد جو ارعاب و وحشت و افراط‌گریی اشاره کرد. عباسی در پاسخ به این سوال که برای مقابله با چالش‌ها چه راهکارهایی ارائه شده است، اظهار کرد: برای مقابله با این چالش‌های طیف وسیعی از راه‌های ممکن مورد بحث واقع شده است. تولید محتوا، مدیریت محتوا، فرهنگ‌سازی، آموزش سواد رسانه‌ای و دیجیتال، تفکر انتقادی و خودنظارتی و خودکنترلی کاربران مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ضرورت دارد طیف وسیعی از کنشگران مانند موسسات و نهادهای فرادستی، حاکمیت ملی، نهادهای آموزشی، نهادهای مدنی، رسانه‌های جریان اصلی و جایگزین و کاربران همکاری کنند. او در پایان گفت: این کتاب به‌طور خاص برای اصحاب رسانه‌ها، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به مباحث حوزه مدیریت رسانه، ارتباطات و علوم سیاسی و امنیت ملی و به صورت عام برای کلیه کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند توصیه می‌شود. انتهای پیام