ویدئو / فعلا دست ما از «استارلینک» کوتاه است!
با افزایش نگرانی‌ها از محدودتر شدن اینترنت در ایران از طریق تصویب و اجرای طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی یا هر مسیر دیگری، بحث اینترنت ماهواره‌ای این روزها داغ شده؛ اما اینترنت ماهواره‌ای چیست، چگونه کار می‌کند و اساساً ارتباطی به کاربران داخل ایران دارد؟ در این ویدئو به برخی پرسش‌ها درباره اینترنت ماهواره‌ای پاسخ داده‌ایم. دریافت 24 MB تدوینگر: امید ابراهیمی / مترجم: محمدرضا قاسمی / گوینده: حسین هرمزی