اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تبیین جریان مهدویت باید موجب افزایش معرفت شود