مدرس زبان اسپانیاییبرج خنک کننده برج خنک کندستگاه شمارنده اتوماتیک قطعات تولیدیآموزش تخصصی ترومپت و سایدرام

عدم نیاز به مراجعه حضوری بازنشستگان کشوری برای حذف و اضافه بیمه تکمیلی
صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه ای اعلام کرد: بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری تا پایان اسفندماه امسال مهلت دارند به صورت غیرحضوری، از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به حذف و اضافه یا ثبت نام بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند. به گزارش ایسنا در متن این اطلاعیه آمده است: در پی مراجعه برخی بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به مدیریت های این صندوق در تهران و سایر استان ها یا تماس های مکرر با مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰ ، به آگاهی می رساند این خدمت صرفا به صورت غیرحضوری قابل ارائه است. بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری نگران مهلت ثبت نام یا انصراف از خدمت بیمه تکمیلی درمان خود و افراد تحت تکفل نباشید، چراکه عملیات حذف و اضافه بیمه تکمیلی درمان تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ قابل انجام است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، متقاضیان برای تکمیل فرایند ثبت نام یا انصراف از خدمت بیمه تکمیلی به صورت غیرحضوری باید به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir (پنل ثبت نام بیمه تکمیلی) یا درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی به نشانی sabasrm.ir (لینک خدمات بیمه ای/ بیمه تکمیلی درمان) مراجعه کنند. انتهای پیام