بهترین آموزشگاه زبان آلمانیتعمیر تلویزیون ال جیمسکن آدرستعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …

عزیزی: دستاورد توافق امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی خواری و خفت است
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توافق عادی سازی روابط میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی را حرکتی خائنانه و بی‌شرمانه خواند و تأکید کرد که این توافق هیچ دستاوردی برای منطقه نداشته و خسارت‌بار خواهد بود. ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به توافق عادی سازی روابط میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی گفت: دستاورد این توافق چیزی جز ذلت، خواری و خفت نخواهد بود. مگر می‌شود با دشمن دست دوستی داد و بعد از آن منتظر دستاورد و نتایجی بود. این توافق بین امارات و بحرین و اسرائیل حرکتی کاملا خائنانه و بی‌شرمانه و در راستای خواسته هیأت حاکمه آمریکا بوده و ترامپ شوی تبلیغاتی راه انداخته که متأسفانه برخی کشورهای منطقه هم به این شوی تبلیغاتی دامن زدند. نماینده مردم شیراز در مجلس با تأکید بر اینکه توافق بین امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی دستاوردی برای منطقه نداشته و مضراتی هم به دنبال دارد، افزود: ملت‌های منطقه باید با وحدت، هماهنگی و انسجام بیشتر براساس منافع مشترک در جهت حفظ امنیت منطقه تلاش کنند تا از منافع خدادادی منطقه بهره گیرند. قطعا ورود دولت‌های متخاصم بیگانه و رژیم جعلی اسرائیل در منطقه هیچ دستاوردی به دنبال نخواهد داشت. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان اظهار کرد: جریان حاکم در آمریکا از خیانت برخی حکام منطقه برای ادامه بقای خود در قدرت استفاده می‌کنند. جریان تندروی آمریکا می‌خواهد به هر قیمتی همچنان در هیات حاکمه آمریکا پابرجا بماند. انتهای پیام