انجام بیش از ۱۴ هزار بازرسی از اصناف در قالب گشت‌های مشترک
طبق جمع‌بندی گزارش عملکرد سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور، طی مرداد ماه سال جاری، تعداد ۱۴ هزار و ۴۵۶ مورد بازرسی در قالب گشت مشترک و به منظور اثربخشی بیشتر اقدامات نظارتی و نیل به نتیجه مؤثر و بهنگام در فرآیند کنترل بازار، انجام شده است. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در راستای این گشت های مشترک بازرسی که با همراهی دیگر دستگاه های ذیصلاح از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیه ها و... انجام شد، تعداد ۴۷۹۹ فقره پرونده تخلفاتی به ارزش تقریبی ۴۱۲ میلیارد و ۵۵۷ هزار ریال تشکیل و جهت رسیدگی و صدور رای به ادارات کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور ارسال شده است. ارزش ریالی این پرونده های کشف شده، ۵ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۳۴۱ هزار ریال نیز برآورد شده است. همچنین گزارشات مذکور نشانگر آن است که از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۵ هزار و ۷۴۵ مورد گشت مشترک بازرسی برگزار شده که منجر به تشکیل ۲۵ هزار و ۵۵۶ پرونده تخلف شده است. لازم به ذکر است برابر تجارب حاصل از کنترل و نظارت بر بازار، اعمال نظارت بر بازار در قالب گشت مشترک و با همکاری همه دستگاه های ذیربط، نهایتاً موجب تسریع بررسی، پیگیری و حسب مورد اقدام قانونی بازدارنده و مؤثر در خصوص تخلفات احرازی در محل با صرف کمترین زمان و حذف رویه های اداری و بعضاً اطاله، رسیدگی می شود لذا این موضوع به لحاظ نقش تأثیرگذار آن در کنترل بازار، در همکاری با دستگاه های مرتبط همواره مدنظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار داده شده است. انتهای پیام