آموزش کاشت ناخن در کرجتابلوفرش چهره - (هدیه ای ماندگار …تب سنج غیر تماسیدستگاه عرق گیری گیاهان

تپش دوباره قلب
ایسنا/سمنان یک کودک بد حال با دریافت قلب از معین اسماعیلی ١٨ ساله به زندگی برگشت در میان تمام تلخی ها و اخبار ناگوار و استرس این روزها؛ با معجزه سخاوتمندانه و بخشش و با تصمیم خانواده اسماعیلی به اهدای عضو و باورشان به اینکه در این روزها باید به زندگی فکر کرد، تصمیم گرفتند که شاهد تپش دوباره قلب معین عزیز خود در سینه دیگری باشند. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان،با تصمیم سخاوتمندانه و اعلام رضایت خانواده زنده یاد معین اسماعیلی جوان مرگ مغزی ١٨ ساله به اهدای عضو، ارگان های حیاتی وی به چند بیمار نیازمند دریافت عضو جان دوباره بخشید. دکتر مسعودیان، دکتر یارمحمدی، دکتر گوهری، دکتر عبدالله پور و دکتر اقبال از جمله پزشکان هستند که در طی روند قانونی، اعزام اهدا کننده همراهی کرده و زمینه حیات دوباره چند بیمار را فراهم کردند. دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان همچنین از سوپروایزران و تیم پرستاران مراقبت کننده در ICU جراحی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان به خاطر تلاش و هماهنگی با پزشک تیم و دکتر فروزش فرد مسئول واحد فراهم آوری اعضا تقدیر و به صورت .ویژه از خانواده با سخاوت اسماعیلی تقدیر کردند. انتهای پیام