ویدئو / دوران کرونا؛ دور از دانشگاه، دور از خانه

ویدئو / دوران کرونا؛ دور از دانشگاه، دور از خانه
با شیوع کرونا در ایران به یکباره تمامی دانشجویان دانشگاه تهران - مانند تمام دانشگاه‌های کشور - خوابگاه‌ها و خانه‌های دانشجویی خود را به‌ناچار رها کردند و روانه خانه‌هایشان شدند؛ خانه‌هایی که هر کدام در شهر و دیاری بود. تصور بسیاری از دانشجویان، ترک مقطعی و کوتاه‌مدت فضای تحصیلی بود، اما حالا قریب به دو سال از این دوری می‌گذرد؛ دوری‌ای که مشکلاتی را برای آنها به همراه داشته است. دریافت 232 MB کاری از: محمد جلایی