نرم افزار حسابداری پارمیسآموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …ثبت شرکت و برند صداقتبلبرينگ انصاري

ویدئو / از بررسی نسخه برزیلی کرونا تا قابلیت خودکنترلی در یک بی‌مهره
در این شماره از بستۀ اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از نتایج مطالعه‌ای دقیق از گونه جهش‌یافته ویروس کرونا در برزیل، بررسی ارتباط میان افسردگی و بروز زخم معده در انسان، کشف قابلیت خودکنترلی در سِپیداج‌ها و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. دریافت 51 MB مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر و گوینده: آرام توکلی