اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مقاومت در مقابل شرکت های دانش بنیان ریشه در قدرت این عرصه برای مقابله با فساد دارد