به‌روزرسانی دستورالعمل‌های بیابان‌زدایی برای مقابله با فرسایش بادی
عکس تزئینی است. رییس گروه مطالعات دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از به‌روزرسانی و به‌هنگام سازی دستورالعمل‌های بیابان‌زدایی برای مقابله با فرسایش بادی و مهار کانون‌های بحرانی در بیابان خبر داد. به گزارش ایسنا علی حاج بیگلو مقابله با پدیده بیابان‌زایی و کنترل فرسایش بادی در مناطق بیابانی کشور را از جمله وظایف دفتر امور بیابان برشمرد و خاطرنشان کرد: این پدیده چالش‌زا مختص مناطق خشک و نیمه‌خشک است و این حوزه با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مدیریت می‌شود.  رییس گروه مطالعات دفتر امور بیابان، وجود شاخص‌های فنی و اجرایی به‌روز و کارآمد را  امری لازم و ضروری برشمرد و گفت: این شاخص‌ها اجرای پروژه‌ها را در حداقل زمان ممکن سرعت بخشیده و لازم است شاخص های مذکور در دسترس کارشناسان و دست اندرکاران بخش بیابان‌زدایی و کنترل فرسایش بادی کشور قرار گیرد.  حاج بیگلو در ادامه تصریح کرد: دفتر امور بیابان در سال گذشته بر اساس آخرین یافته‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه اجرای اقدامات بیابان‌زدایی به‌ویژه فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در منطقه کوبوچی چین، اقدام به به‌هنگام سازی و ضابطه‌مند کردن دستورالعمل های فنی و اجرایی بخش بیابان کرد که این دستورالعمل‌ها شامل بادشکن زنده و غیرزنده، نهالکاری و مراقبت و آبیاری، مدیریت بهره‌وری جنگل‌های دست‌کاشت مناطق بیابانی، مدیریت رواناب، مالچ پاشی، حفاظت و قرق، تله رسوبگیر و بذرپاشی و بذرکاری است. به گفته این کارشناس دفتر امور بیابان، این دستورالعمل‌ها باید به‌طور ساده و کاربردی تهیه شود تا بخشی از نیازهای فنی و اجرایی نیروهای دست اندرکار بیابان‌زدایی و کنترل فرسایش بادی کشور تامین شود.  به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی سازمان جنگ‌ها حاج بیگلو در پایان اظهارکرد: با توجه به قدیمی بودن دستورالعمل‌های تهیه شده و ضرورت به‌هنگام سازی علوم و روش‌های اجرایی پروژه‌های مورد نظر همچنین رویکرد سازمان در اجرای پروژه‌های مشارکتی که در ابلاغیه اخیر سیاست‌ها و ضوابط مدیریت مناطق بیابانی مورد توجه قرار گرفته، به‌روز رسانی دستورالعمل های فنی اجتناب ناپذیر است.  انتهای پیام