شورای شهر تهران به دنبال اصلاح مصوبه «خانه باغ» است، نه لغو آن

شورای شهر تهران به دنبال اصلاح مصوبه «خانه باغ» است، نه لغو آن
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه لغو مصوبه خانه باغ در شورای ششم مطرح نیست، گفت: در شورای ششم بحث اصلاح مصوبه خانه باغ در دستور کار قرار گرفته است. مهدی پیرهادی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال لغو مصوبه خانه باغ و بازگشت به مصوبه قبلی شورا در دوره های گذشته یعنی برج باغ ها گفت: به هیچ عنوان بحث لغو مصوبه خانه باغ مطرح نیست، بلکه بحث اصلاح این مصوبه در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: در سطح شهر تهران باغهایی گسسته و پیوسته وجود دارد که دارای درختان انبوه است که قطعاً تمام تلاش شورای اسلامی شهر تهران به خصوص کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری حفظ، صیانت و پاسداشت این نوع باغات است. در این بین، باغاتی در سطح شهر تهران وجود دارد که از لحاظ قوانین بالادستی مشمول تعریف باغ می شوند، اما بعضاً در این باغ ها حتی یک درخت هم وجود ندارد و فاقد ارزش اکولوژیک هستند. وی تاکید کرد: ما در تلاش هستیم که مسئله این نوع باغات که فاقد درخت هستند را با یک راهکار بینابینی مرتفع کنیم. یکی از این روشها روش حق انتقال توسعه یا (tdr) است که می تواند راهکاری مناسب برای حل مشکل این نوع زمین ها باشد. این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: جزئیات این طرح در حال کارشناسی و پیگیری است که امیدواریم با جمع بندی و نظرخواهی از متخصصین شهری، شهروندان، دیده بانان شهری و  سمن های محیط زیستی بتوانیم به یک روش بهینه و برد-برد دست پیدا کنیم. انتهای پیام