بهترین آموزشگاه زبانداروخانه اینترنتی داروبیارطراحی اپلیکیشن - انواع اپلیکیشن …فروش لوله مقوایی

نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای نظام قدیم
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه «ادامه تحصیل دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای نظام آموزشی نظام آموزشی (۳-۳-۵) » را جهت اجرا به معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.  به گزارش ایسنا، در متن این ابلاغیه آمده است که به استناد مصوبه جلسه ۹۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش (تاریخ ۶ بهمن ۹۹ ) موضوع واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین، مصوبه سی و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش (تاریخ ۱۹ بهمن ۹۹ ) با موضوع ادامه تحصیل دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای نظام آموزشی (۳-۳-۵) » برای ابلاغ و اجرا ارسال می شود. بر اساس این مصوبه به دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای نظام آموزشی (۳-۳-۵) که دارای شرایط مندرج در تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه آموزشی دوره متوسطه (شیوه نیم سالی - واحدی) مصوب جلسه ۶۶۶ شورای عالی آموزش و پرورش (تاریخ ۳ آبان ۸۰ ) هستند اجازه داده می شود تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مطابق آیین نامه مذکور ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند. پس از اتمام مهلت فوق، تصمیم گیری در مورد ادامه تحصیل این قبیل از دانش آموزان، به عهده کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی خواهد بود. انتهای پیام