سولفات آهندستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویهمبلمان آمفی تئاتر،رض کوپرستاری سالمند

در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تیم‌های عملیاتی ضدعفونی سازمان خدمات موتوری شهرداری شیراز، عملیات گروهی ضدعفونی بازار تاریخی وکیل، سرای مشیر، بازار مسگرها و اطراف حمام وکیل شیراز را برای اولین‌بار بصورت ویژه اجرا کردند. دریافت 27 MB تصویربردار و تدوینگر: محمدرضا دهداری