ایسنا/مرکزی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک گفت: در عملکرد 9 ماهه شهرداری اراک 30 میلیارد تومان مغایرت وجود دارد. ایرج رضایی عصر امروز دوشنبه چهاردهم بهمن در صحن رسمی شورای شهر اراک با تشریح و واکاوی بودجه 99 شهرداری اراک بیان کرد: کل بودجه شهرداری برای سال آینده 640 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته(489 میلیارد تومان) 30 درصد رشد نشان می دهد. وی با اشاره به خلاصه درآمدهای شهرداری اراک در سال 99 در مقایسه با سال 98 گفت: ارزش افزوده و سایر درآمدهای مرتبط در سال آینده 220 میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم در سال 98، 165 میلیارد تومان، صدور پروانه در سال 99 بالغ بر 99 میلیارد تومان است که امسال 107 میلیارد تومان بوده، کمک های دولتی در سال آینده 10 میلیارد تومان و در بودجه سال جاری 17.2 میلیارد تومان و جریمه کمیسیون ماده 100 در سال 99 و 98 هر دو 50 میلیارد تومان است. رضایی افزود: فروش اموال شهرداری در سال آینده 171 میلیارد تومان است که در سال جاری 32.5 میلیارد تومان بوده است و باید دلایل این افزایش بی رویه روشن شود و شهرفروشی اتفاق نیفتد، بودجه سایر موارد نیز در سال آینده 90 میلیارد تومان است که در سال جاری 116 میلیارد تومان بوده است. وی درآمدهای عمومی شهرداری اراک را 332 میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی شهرداری در بودجه 99 را معادل 33 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: براساس تعرفه بهای خدمات و عوارض شهرداری در حوزه پسماند و دریافت مبلغ از خانواده ها باید حداقل 20 میلیارد تومان در نظر گرفته می شد ولی در بودجه 99، این رقم فقط 7.5 میلیارد تومان دیده شده است و این بدان معناست که هیچ انگیزه ای برای اجرای مصوبات شورا در شهرداری وجود ندارد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک گفت: جمع کل درآمد در بودجه 99 شهرداری اراک 640 میلیارد تومان پیش بینی شده است و 220 میلیارد تومان ارزش افزوده است که نسبت به سال گذشته 70 میلیارد تومان افزایش یافته است، عوارض ساختمانی و اراضی 99 میلیارد تومان است که نسبت به بودجه امسال 8.3 میلیارد تومان کاهش یافته است، درآمد اختصاصی شهرداری از رقم 20.5 میلیارد تومان به 33.4 میلیارد تومان افزایش یافته است. وی بیان کرد: عملکرد 9 ماهه سال جاری در بودجه شهرداری 279 میلیارد تومان لحاظ شده بود در حالی که شهردار در جلسه گذشته عملکرد 9 ماه را 309 میلیارد تومان اعلام کرد که  در این بخش 30 میلیارد تومان مغایرت مشاهده می شود. رضایی در خصوص بودجه هزینه ای شهرداری اراک اظهار کرد: شهرداری کل تملک دارایی های سرمایه ای را 409 میلیارد تومان پیش بینی کرده و کمیسیون برنامه و بودجه تاکنون 27 ساعت برای بررسی بودجه اختصاص داده و تلاش می کند تا هفته آینده به جمع بندی برسد. از 480 میلیارد تومان بودجه شهرداری در سال جاری، 300 میلیارد تومان هزینه خدمات مدیریتی و 170 میلیارد تومان فروش اموال است و با تجمیع این دو رقم عملا در پایان برای شهرداری چیزی باقی نمی ماند که درآمدهای غیر شهرداری مورد بررسی قرار گیرد و به همین دلیل بهتر است دست از کلنگ زنی برداشت و مردم را گرفتار باتلاق این کلنگ زنی های بی رویه نکرد. وی با اشاره به برخی از کلنگ زنی ها در شهر مانند پل سنجان، پل میدان فراهان و ... و با بیان اینکه این اقدامات مشکلات و معضلات بسیاری را برای شهروندان ایجاد کرده است، گفت: ورودی شهری اراک از سمت تهران وضعیت نابسامانی دارد، در ضلعی از این میدان مسجد و در ضلع دیگر تاسیسات خدماتی قرار گرفته است که در صبح و غروب ترافیک بالایی را رقم میزند. رضایی بیان کرد: برای کنترل و ساماندهی این نقطه از شهر در جلسه ای با حضور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، راه و شهرسازی، شرکت نمایشگاهی و راهور موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مدیرعامل شرکت نمایشگاهی اعلام کرد که نمایشگاه عقب نشینی خواهد داشت و اینکار با توجه به هزینه های بالای بهسازی اصلاح هندسی میدان مطرح شد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک تاکید کرد: با تبدیل کردن نقاط مختلف شهر به یک کارگاه و ایجاد پل مشکلات حل نمی شود، می توان جلوی هر اشتباهی را گرفت و اصلاح را دنبال کرد. در وضعیت بودجه ای موجود لازم نیست 100 تا 150 میلیارد تومان سرمایه مردم را در شهر خاک کرد، اگر پول و بودجه در اختیار داریم پل ها و پروژه های شهری را تکمیل کنیم. انتهای پیام