اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شبکه‌های تلویزیونی را امروز به‌روز کنید
با جابه‌جا شدن شبکه‌های تهران، امید و نسیم در فهرست شبکه‌های تلویزیونی، با به‌روز کردن تنظیمات، امکان دریافت فراهم می‌شود. به گزارش ایسنا، چینش شبکه‌های تهران، پویا و نسیم در لیست شبکه‌های تلویزیونی از روز سه شنبه ـ ۱۴ آذر ماه ـ تغییر کرد و از امروز ـ چهارشنبه ـ با به‌روزرسانی مجدد امکان دریافت این شبکه‌ها فراهم شده است. پایگاه اطلاع‌رسانی سیما اعلام کرده است، «نظر به تغییر چینش شبکه‌های تهران، پویا و نسیم در لیست شبکه‌های تلویزیونی، لازم است برای به‌روزرسانی از روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه، در تنظیمات گیرنده، یک بار جستجوی مجدد صورت پذیرد.» انتهای پیام