مرشدی: تیم ملی بسکتبال شاداب بود/ نبود دوملیتی‌ها نقطه قوت است

مرشدی: تیم ملی بسکتبال شاداب بود/ نبود دوملیتی‌ها نقطه قوت است