اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تیم مجیدی این بار کامبک خورد