خدمات باغبانی در منزلکارشناس سیار خودرودسته گل مصنوعی عروسمبلمان اداری

خرید تجهیزات پزشکی برای کادر درمان لرستان
ایسنا/لرستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از خرید تجهیزات پزشکی برای کادر درمان استان خبر داد. محمدرضا نیکبخت  ششم آذرماه، اظهار کرد:  این تجهیزات شامل ۵۰ هزار دست لباس محافظ، ۶۰۰ هزار ماسک سه لایه و ۱۰۰ ماسک n۹۵  و ۱۶ هزار ماسک کمک تنفسی برای کادر درمان است. وی تصریح کرد: ارزش این تجهیزات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: با خرید این تجهیزات و تحویل آن به دانشگاه علوم پزشکی اقلام محافظتی مورد نیاز کادر درمان  تا ۳ ماه تامین شده است. انتهای پیام