تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …تولیدی سردنده کوثردستگاه قلاویززنیآموزش تخصصی ترومپت و سایدرام

احتمال آزادسازی۱۰ تا ۲۰ درصد برنامه‌های درسی /طراحی کارگروه مهارت‌آموزی به‌زودی
سرپرست دفتر تالیف کتاب‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر اینکه کاهش تمرکز یکی از سیاست‌های این دفتر در برنامه‌ریزی درسی است و امکان آزادسازی ۱۰ تا ۲۰ درصد برنامه‌های درسی را فراهم خواهیم کرد، گفت: آمایش سرزمینی و توجه به ارائه الگوهای مشارکتی، راه‌اندازی مرکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای و تصویب استانداردهای ارزشیابی و شایستگی‌ تدوین شده که نیازمند حمایت جدّی شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی است. به گزارش ایسنا، افشار بهمنی در نشست شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی گفت: ما در ابتدا باید آسیب‌شناسی جدی نسبت به شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه تعدادی از این آسیبها شناسایی و راهکارهایی هم برای آنها طراحی شده است، ادامه داد: در طول اجرای برنامه های یک سال گذشته به مباحثی همچون آموزش‌های عمومی، تلفیق نظر و عمل، فرهنگ کار و تلاش توجه ویژه ای داشتیم تا هدایت تحصیلی فرایندی و مهارتها و شایستگی‌های پایه مورد نیاز در همه دوره های تحصیلی محقق شود. بهمنی با تأکید بر اینکه کاهش تمرکز یکی از سیاستهای این دفتر در برنامه‌ریزی درسی است و امکان آزادسازی ۱۰ تا ۲۰درصد برنامه‌های درسی را فراهم خواهیم کرد، گفت: آمایش سرزمینی و توجه به  ارائه الگوهای مشارکتی، راه‌اندازی مرکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای و تصویب استانداردهای ارزشیابی و شایستگی‌ تدوین شده در این سازمان مباحث مهمی است که نیازمند حمایت جدّی شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی است. وی درباره شناسایی چهار خانواده محوری آسیب‌ها و مسائل در این زمینه شامل مسائل آموزش عمومی، شامل مسائل مربوط به زیر ساختها، مسائل مشارکت و مسائل مربوط به کاهش تمرکز و کاهش تصدی گری مطالبی را بیان نمود. سرپرست دفتر تالیف کتابهای فنی حرفهای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از طراحی کارگروه مهارت‌آموزی وزارت آموزش و پرورش در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  محمدرضا سپهری ، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی و دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی نیز با بیان اینکه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سازمانی بسیار مهم برای این شورا است گفت: امیدوارم این رابطه ما با این سازمان به این جلسه محدود نشود. می‌خواهیم رابطه مستمری داشته باشیم از این جهت مهم است که می‌خواهیم راهنمایی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان به سمت مهارتی نهادینه شود و فرهنگ کارمان که در این ۱۰۰ سال اخیر و بعد از اکتشاف نفت تخریب شده را احیا کنیم. وی افزود: فرهنگ کار ایران مانند شالیکاران شمال، کاشی‌کاران اصفهان، قالی‌بافان کاشان،  صنایع منبت، خاتم کاری و غیره روز به روز تحلیل رفته و از سوی دیگر شاید جوانان ما به نحوی این سختی‌ها را تحمل نمی‌کنند، شاید راحت‌طلبی و شاید متأثر از فضای جهانی باشد. سپهری با اشاره به اینکه اینگونه رفتارها باید ریشه‌یابی شود بیان کرد: آموزش مهارتها در کتابها اهمیت زیادی دارد، نیازمند به روز رسانی معلمان، مربیان و اساتید و حتی نظام دانشگاهی هستیم. دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی گفت: راهنمایی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان به سمت مهارتی و فنی حرفه‌ای، ارتقای فرهنگ کار با زبان شیوا در کتاب‌ها برای جوانان، احیای مرام نامه‌ها برای جوانان و بیان ارتباط جوانان با بازار کار انتظاراتی است که از دکتر ملکی داریم. انتهای پیام