ایجاد سایبان برای مزارع دره‌شهر، برای اولین بار
ایسنا/ایلام مدیرجهادکشاورزی شهرستان دره‌شهر از ایجاد سایبان برای اولین بار در مزارع این شهرستان خبر داد. «طیار فیلی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:  باتوجه به اینکه شرایط اقلیمی و مخاطرات متعدد مانند خشکسالی و سرمازدگی، آفات و امراض، کشاورزی شهرستان درمعرض تهدید است و ایجاد سایبان در مزارع و باغات به منظور کنترل میکرو کلیمای یک گیاه و کاهش خسارت ناشی از تنش‌های زنده و غیرزنده است. وی محافظت در برابر خسارت پرندگان و حشرات و سایر جانوران زیان‌آور، تاثیر سایبان در زودرسی برخی محصولات نوبرانه، افزایش کیفیت محصول، کاهش تبخیر و تعرق و کاهش مصرف آب آ‎بیاری، افزایش کارآیی مصرف آب به میزان حداقل ۳۰ درصد، محافظت در برابر تنش‌های محیطی شامل تگرگ، برف، بارش‌های شدید گرد و غبار، افزایش میزان و رسیدگی بهینه محصول، کاهش دما در حد بهینه و افزایش فتوسنتز، کاهش سرعت بادهای شدید و جلوگیری از ریزش گل و میوه شکسته شدن میوه‌ها، محافظت در برابر طیف نور مضر و شدت نور بالا و محافظت از گیاه در برابر ‎آفتاب سوختگی برگ و میوه را از مزایای ایجاد سایبان در مزارع و باغات دانست. مدیرجهادکشاورزی شهرستان دره‌شهر تصریح کرد: میزان برداشت محصول خیار در فضای آزاد به میزان ۳۰ تن اما در زیر سایبان ۹۰ تن در هکتار است. انتهای پیام