مدرس و مترجم زبان پرتغالیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپاز اجرا تا نصب پارتیشن شیشه ای …آموزش تخصصی ترومپت و سایدرام

قایقرانی انتخابی المپیک/صعود آقامیرزایی و کاظمی به فینال کایاک یک نفره
ملی پوشان قایقرانی ایران به فینال کایاک یک نفره مردان و زنان انتخابی المپیک توکیو راه یافتند. به گزارش ایسنا، دومین روز از مسابقات انتخابی المپیک قایقرانی آب های آرام در تایلند آغاز شد و ابتدا رقابت گروهی کایاک یک نفره زنان و مردان برگزار شد. هدیه کاظمی در کایاک یک نفره 200متر زنان  دوم شد و علی آقا میرزایی در کایاک 1000 متر مردان نیز در رده اول قرار گرفت. به این ترتیب کاظمی و آقا میرزایی به فینال صعود کردند. در این ماده‌ها، قایق اول  و دوم به فینال رفتند و بقیه قایق ها باید در نیمه نهایی به رقابت بپردازند. نتایج مرحله به شرح زیر است: کایاک 200 متر زنان 1-یوکا اونو از ژاپن با زمان 43 ثانیه و 247 صدم ثانیه  2-هدیه کاظمی از ایران با زمان 44 ثانیه 75 صدم ثانیه  3-استوانی مایسه از اندوزی با زمان 44 ثانیه و 277 صدم ثانیه  کایاک 1000متر مردان 1-علی آقا میرزایی از ایران با زمان 3 دقیقه  و 45 ثانیه  و 212 صدم ثانیه  2- کریل توبایف از قزاقستان با زمان  3 دقیقه  و 46 ثانیه  و 250 صدم ثانیه 3- تاندا از ژاپن با زمان 4 دقیقه  و 5 ثانیه  و 480 صدم ثانیه مسابقات فینال ظهر امروز برگزار می شود و قایق اول سهمیه المپیک را کسب می کند. ایران علاوه بر کایاک مردان و وزنان و  در کانو مردان و زنان هم نماینده دارد. انتهای پیام