ویدئو / نگاهی به سوآپ گازی ایران، ترکمنستان و آذربایجان

ویدئو / نگاهی به سوآپ گازی ایران، ترکمنستان و آذربایجان
مذاکراتِ دوماهه تجارت گاز با ترکمنستان و آذربایجان، سرانجام به امضای قرارداد سوآپ (معاوضه) از خاک ایران منجر شد. در دیدار رؤسای جمهور ایران و آذربایجان، وزیران نفت دو کشور قرارداد سوآپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان از طریق خاک ایران را امضا کردند. بر اساس این قرارداد، سالانه یک‌ونیم تا دو میلیارد متر مکعب گاز از طریق خاک ایران، از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان منتقل می‌شود. این قرارداد به تأمین سوخت زمستانی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک می‌کند. دریافت 11 MB