پزشکی هسته ای روماتیسم ایرانموسسه زبان نگارروش اجرای تیرچه پیش تنیده bpicoآموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …

ویدئو / روستایی زیر گوش مشهد، هنوز گاز ندارد
روستای زیرکن، نزدیکترین روستا به مشهد است و بلوار مهر مادر شمالی جداکنندۀ این روستا از شهر است. یکی از مهمترین حریم‌های این روستا، مربوط به خط انتقال گاز است که در ۲۰۰ متر از اطراف آن نباید ساخت‌وساز انجام شود. در روستای زیرکن تقریبا ۶۰۰ خانوار زندگی می‌کنند و بخش عمده یعنی برای حدود ۱۵۰ خانوار، گازرسانی انجام نشده است. دریافت 71 MB تصویربردار و تدوینگر: عبدالحسین رضوانی / خبرنگار: نگار نقیبی