نقش تالاب های گرمسیری در کاهش اثرات مخرب طوفان
بررسیها نشان می دهد: تالاب های گرمسیری تاثیرات مخرب طوفان را کاهش، زندگی هزاران نفر را نجات داده و سالانه به صرفه جویی ۶۰۰ میلیارد دلار منجر میشود. به گزارش ایسنا، کارشناسان استرالیایی اظهار داشتند: تالابهای گرمسیری در برابر تاثیرات طوفان مصونیت ایجاد کرده که میتواند سالانه جان هزاران نفر را نجات داده و بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در سال صرفه جویی کند. محققان تاکید کردند: حفظ تالابهای گرمسیری از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا در سراسر جهان مساحت تحت پوشش تالاب ها رو به کاهش است و در صورتیکه روند تخریب تالاب ها ادامه داشته باشد، افراد بیشتری در معرض خطر قرار میگیرند. در این بررسی محققان به مطالعه بیش از ۱۰۰۰ مورد طوفان مرگبار و مخرب از سال ۱۹۰۲ پرداختند. نتایج نشان داد که تالاب ها با کاهش سرعت و تلاطم طوفان های شدید و ایجاد موانع طبیعی در هنگام وقوع طوفان، مصونیت قابل توجهی ایجاد میکنند. پیش از این مطالعات مشابهی در استرالیا، ایالات متحده و چین انجام شده اما این اولین بار است که دانشمندان نقش حفاظتی تالاب ها را در سطح جهانی بررسی کرده اند. محققان دریافتند: ۴۰ میلیون هکتار از پوشش تالابهای گرمسیری در مناطق مستعد طوفان در جهان میتواند سالانه جان حدود ۴۶۲۰ نفر را حفظ کرده و از وقوع خسارت ۶۰۳ میلیارد دلار جلوگیری کند. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، بررسی ها نشان میدهد: از سال ۱۹۰۰ حدود نیمی از تمامی تالابهای جهان از بین رفته اند. انتهای پیام